274

Cat5e Modular PCB Jack, 8P8C (RJ45, RJ48), 90° Angle / Side Entry, Unshielded, DIP / THT

280

Modular PCB Jack, 4P4C (RJ9, RJ22), 6P4C (RJ11, RJ14), 6P6C (RJ11, RJ12, RJ22), 8P8C (RJ45, RJ48), 10P10C (RJ50), 90° Angle / Side Entry / Right Angel, Unshielded, DIP / THT

280G

Modular PCB Jack, Multiple Ports, 8P8C (RJ45, RJ48), 10P10C (RJ50), 90° Angle / Side Entry / Right Angel, Unshielded, DIP / THT

281G

Modular PCB Jack, Multiple Ports, 6P4C (RJ11, RJ14), 6P6C (RJ11, RJ12, RJ22), 8P8C (RJ45, RJ48), 10P10C (RJ50), 90° Angle / Side Entry / Right Angel, Unshielded, DIP / THT

285

Modular PCB Jack, 4P4C (RJ9, RJ22), 6P4C (RJ11, RJ14), 6P6C (RJ11, RJ12, RJ22), 8P8C (RJ45, RJ48), 10P10C (RJ50), 90° Angle / Side Entry / Right Angel, Unshielded, DIP / THT

290

Modular PCB Jack, 4P4C (RJ9, RJ22), 6P4C (RJ11, RJ14), 6P6C (RJ11, RJ12, RJ22), 8P8C (RJ45, RJ48), 10P10C (RJ50), 90° Angle / Side Entry / Right Angel, Unshielded, DIP / THT

296

Modular PCB Jack, 4P4C (RJ9, RJ22), 6P4C (RJ11, RJ14), 6P6C (RJ11, RJ12, RJ22), 8P8C (RJ45, RJ48), 10P10C (RJ50), 90° Angle / Side Entry / Right Angel, Unshielded, DIP / THT

602

Modular PCB Jack, 8P8C (RJ45, RJ48), 90° Angle / Side Entry / Right Angel, Unshielded, DIP / THT

602G

Modular PCB Jack, 2 Ports, 8P8C (RJ45, RJ48), 90° Angle / Side Entry / Right Angel, Unshielded, DIP / THT

623

Modular PCB Jack, 4P4C (RJ9, RJ22), 6P4C (RJ11, RJ14), 6P6C (RJ11, RJ12, RJ22), 90° Angle / Side Entry / Right Angel, Unshielded, DIP / THT

950

Modular PCB Jack, 4P4C (RJ9, RJ22), 6P4C (RJ11, RJ14), 6P6C (RJ11, RJ12, RJ22), 8P8C (RJ45, RJ48), 10P10C (RJ50), 90° Angle / Side Entry / Right Angel, Unshielded, DIP / THT

627

Modular PCB Jack, 4P4C (RJ9, RJ22), 6P4C (RJ11, RJ14), 6P6C (RJ11, RJ12, RJ22), 8P8C (RJ45, RJ48), 10P10C (RJ50), 90° Angle / Side Entry / Right Angel, Unshielded, DIP / THT